Nitrox fyllestasjon

05mar2012
nitrox fyllestasjon

Vi har gått til innkjøp av NITROX fylleanlegg. Dette er et continous-blending system som lager Nitrox på en sikker og nøyaktig måte. Ved å benytte dette systemet trenger du ikke å oksygen-rense flasker og kraner, og du kan derfmed bruke det utstyret du  har. Vi vil ha premikset Nitrox 32 som standard på en stor flaskebank, men det er muligheter for å få alle blandinger fra 22 til 40 %.   Start idag og benytt de fordelede det er å benytte nitrox fremfor vanlig luft.  Den største fordelen er at man får lengere bunntid og kortere overflateintervall.  For å få fylt nitrox må du ha et Nitrox-sertifikat.  Har du ikke dette tilbyr vi nitrox kurs – se kurssidene for oppstart, eller ta kontakt hvis du ønsker mer info.