Sveiseutfordring

10feb2013

På mandag ettermiddag fikk vi beskjed om at en lekter tok inn vann og hadde slagside. Vi lokaliserte to hull i skroget under vann, som vi tettet provisorisk med trekiler. Morgenen etter var vi på plass igjen for å sveise igjen hullene. Et av hullene var kommet rett over vannlinjen (se bilde) etter tømmeret var blitt lossert i løpet av natten. Dette lot seg reparere og lekteren er igjen tett. Det blir mange utfordringer og kreative løsninger i løpet av året.

sveis lekter