Arbeidsdykking

På jobb i kuldaArbeidsdykking består av mange fagområder. Våre dykkere har lang erfaring på de fleste områder, og innehar både KL. 1, 2 og 3 sertifikat utstedt av Direktoratet for Arbeidstilsynet og Oljedirektoratet. Fagfeltet er bredt og vi strekker oss langt for å løse de oppgaver og utfordringer vi får. Dykkerteamet vårt består av 3 mann;  dykkerleder, dykker og dykkeassistent. Vi bruker stort sett slangedykkerutstyr på våre oppdrag, som gjør at dykkeleder og kunder kan følge med på arbeidet under vann, via et undervannskamera som dykkeren har på hjelmen. Vi har også 2-veis kommunikasjon med dykkeren. I tillegg har vi dykkerberedskap, som gjør at Politi, Rederier, Havnevesen og andre kunder kan få kvalifisert hjelp av profesjonelle dykkere på kort varsel – døgnet rundt – hele året.

Nedenfor har vi litt info om noe av det vi ofte gjør, og vi er opptatt av å finne gode løsninger på alle typer oppdrag . Ta gjerne kontakt for mer info.

Hva vi gjør

Båt i trøbbel

- Båtberging

Det er mange grunner til at båter synker, men de fleste lar seg heldigvis berge. Vi bruker store heveballonger som våre dykkere fester under båten, før disse fylles med luft og båten heves. Når båten kommer opp til overflaten, bruker vi kraftige pumper til å lense havaristen tom for vann. Om det er store skader/ hull i skroget blir disse tettet midlertidig, slik at vi kan slepe båten til land.  Vi har heveballonger i alle størrelser med totalt 150 tonns kapasitet. Utstyret er mobilt og raskt å få frem til skadestedet.

Moring Stavern Larvik Vestfold

- Moringer

Vi setter ut moringer i alle størrelser – fra 30 kg til 5 tonn. Vi har også moringer, kjetting, sjakler, bøye og annet nødvendig utstyr på lager, hvis du ønsker å sette ut moringen selv.Våre dykkere kan også inspisere eller finne igjen dine eksisterende moringer, samt bytte ut kjettinger, sjakler og tau der det er nødvendig. Kjetting, sjakler, bøyer etc som står ute i sjøen hele året blir utsatt for mye slitasje, korrosjon og galvanisk tæring. Vi anbefaler derfor å sjekke disse tingene  før hver sesong, for å unngå at båten sliter seg og havarerer, samt å tilfredstille forsikringselskapenes krav til ettersyn/vedlikehold.

ROV - miniubåt

- ROV

ROV’en (miniubåt) av type Outland 1000, er utstyrt med 3 kameraer, sonar, lys og gripearm. Operasjonsdybde er  300 m.  Rov’en brukes til inspeksjon av skip, rørledninger etc samt på trange eller farlige steder der det ikke kan benyttes dykkere.  Med sonar og UV-kameraer  brukes den også til søk og lokalisering av objekter på havbunnen, hvor dybdene og sikten begrenser bruk av dykkere.

Skipsinspeksjon

- Skipsdykking

Vi utfører alt innen skipsinspeksjon, Underwater Survey og reparasjonsarbeid under vann. Vi kontrollerer ror, propeller, baugpropeller, sjøvannsinntak, skrog, anoder, slingrekjøl, skader etc. Vi kan også utføre sveise /  brenne arbeider. Vi bruker alltid 2-veis kommunikasjon og UV-video kamera på alle oppdrag, slik at oppdragsgiver og kontrollmyndigheter kan følge med on-line på en skjerm. Vi dokumenterer inspeksjonen / arbeidene med opptak av uv-videoen på en DVD som oppdragsgiver får etter endt oppdrag, i tilegg til en skriftelig rapport.

sveisearbeid

- Sveisearbeid under vann

Med en mobil sveisegenerator kan vi utføre sveisearbeider under vann, slik som montering av anoder, reparasjonssveising etc.  Vi kan også  koble til en effektiv Oxy-Arc skjærebrenner for kapping av spunt, plater, kjetting, vrakgods ol under vann.

tau i propell

- Trosser / trål i propell

Vi fjerner trosser, trål, wire og kjetting som har kommet i propellen. Vi har hydraulisk kappe/skjære utstyr som raskt og effektivt fjerner fremmedlegemer i thrustere og propeller.

Bli med på jobb

Heving av båt.

Her kommer en 45 fots båt til overflaten ved hjelp av heveballonger.

Undervannsarbeid – Skjærebrenner

Med en stødig hånd brennes det med Oxy-Arc under vann.

Isbryteren «Hermanni» i aksjon…..

Stavern Dykkersenter rydder vei i havet!