ROV

21mar2012
ROV - miniubåt

ROV’en (miniubåt) av type Outland 1000, er utstyrt med 3 kameraer, sonar, lys og gripearm. Operasjonsdybde er  300 m.  Rov’en brukes til inspeksjon av skip, rørledninger etc samt på trange eller farlige steder der det ikke kan benyttes dykkere.  Med sonar og UV-kameraer  brukes den også til søk og lokalisering av objekter på havbunnen, hvor dybdene og sikten begrenser bruk av dykkere.